En fremtid i ambulansen

Det skjer stadig endringer og siden jeg snakket inn denne videoen, har jeg snart fullført ambulanse vikarkurset. Jeg kjenner hjertet slå noen ekstra slag når jeg nå er inne i en ny læringsfase. Det er utrolig viktig for meg å kjenne at jeg hele tiden jobber for å vedlikeholde og videreutvikler kompetansen min. Vikarkurset drar inn kjente elementer fra sambandstjeneste i Forsvaret og ABCDE-drill er kjent skole i saniteten. Jeg får også en repetisjon og oppfriskning av sykdomslære fra sykepleien, på samme tid som jeg lærer mye nytt.

Jeg opplever en ny giv og ser stor overføringsverdi til min hverdag i hjemmetjenesten. I hjemmetjenesten jobber vi svært selvstendig og det er heller ikke uvanlig at vi står ovenfor sykdomsbilder som gjør at vi må tilkalle ambulanse. Jeg håper at jeg med mer trening stadig kan stå tryggere i utfordrende situasjoner, hvor liv og helse står i fare. Jeg gleder meg til jeg snart kan tre inn i de røde klærne…

Legg gjerne igjen tips, råd eller bare en kommentar :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s