BARN I MEDIA

BARN I MEDIA

Eksponering av barn i media har stadig fått mer fokus. Samtidig har også det helt klart vært en suksessiv økning av bilder av barn på sosiale media som facebook og instagram. Som blogger har jeg opplevd å fått øynene vendt mot meg selv. I september venter vi Lille og mange lurer på om vårt barn vil bli mer eksponert på sosiale media enn andre…

Les mer “BARN I MEDIA”