Trygg Sex i Tanzania

Trygg Sex i Tanzania

image
MR.Martin får elevene opp for å danse 😀
600 elever og studenter har jeg nå danset og sunget foran for å formidle informasjon om safe sex. 600 mennesker som har lyttet til meg på en gang oppleves som ganske mektig og jeg føler jeg har igjen trådd litt ut av komfort sonen min. Mestringsfølelse!
Les mer “Trygg Sex i Tanzania”